Aanvragen

De aanvraag wordt altijd gericht aan het bestuur van het Hulpfonds. Dat geschiedt digitaal via ons mailadres: aanvraag @hmw-westfriesland.nl

De voorzitter van het hulpfonds doet een eerste beoordeling en informeert bij de aanvrager naar de achtergronden, bijvoorbeeld naar de inkomenspositie van de cliënt of naar de activiteiten die worden ondernomen om de zelfstandigheid van de cliënt te bevorderen. Vervolgens mailt de voorzitter zijn advies door aan de andere leden van het bestuur, die dan hun mening geven. Op basis van ieders mening wordt een besluit genomen. Bij gecompliceerde hulpaanvragen wordt de betreffende casus in de bestuursvergadering besproken.
Wordt een aanvraag gehonoreerd, dan wordt het geld door de penningmeester overgemaakt op het bankrekeningnummer van de instelling. De aanvrager is verplicht het bedrag dat hij/zij heeft ontvangen te verantwoorden middels betalingsbewijzen.