Benodigde Informatie

Bij het maken van een afweging met betrekking tot de aanvraag is het van belang, het aanvraagformulier volledig wordt ingevuld. Extra gegevens zijn welkom onderaan het betreffende formulier.

Gegevens aanvrager:

 • Naam, functie, bereikbaarheid, telefoonnummer en e-mailadres van u als aanvrager.
 • Datum waarop de begeleiding is gestart.

Gegevens cliënt: (bij voorkeur geen naam en adres noemen, wel initialen)

 • Burgerlijke staat en leeftijd
 • Gezinssamenstelling en de leeftijden en inkomen van eventuele  gezinsleden.
 • Is er sprake van een bijzondere woonsituatie, zo ja, omschrijving hiervan.
 • Aanleiding tot het indienen van de aanvraag.
 • Financiële situatie van het gezin (hoogte van inkomen, maandelijkse uitgaven en de hoogte van eventuele schulden).
 • Is er sprake van een uitkering? Zo ja, dit vermelden welk soort en hoe hoog
 • Is er nu sprake van een schuldsaneringsregeling of is er in het verleden hiervan gebruik gemaakt?
 • Welke stappen zijn er al genomen om uit de benarde situatie te komen.
 • Is er sprake van dreigende huisuitzetting.
 • Is er sprake van dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen.
 • Indien er meerdere hulpverleners de cliënt begeleiden, deze ook noemen.
 • Concrete omschrijving waarvoor de bijdrage bedoeld is en het bedrag dat gevraagd wordt.
 • Is er al eerder voor deze cliënt een aanvraag gedaan? Zo ja, wanneer?