Beoordelingscriteria

Als uw aanvraag voldoet aan de onderstaande criteria, kunt u hem per mail sturen aan het bestuur van het Hulpfonds. Dat geschiedt digitaal via ons mailadres: aanvraag @hmw-westfriesland.nl

Vermeld bij de aanvraag alle benodigde informatie!

De aanvraag moet voldoen aan de volgende criteria: 

  • Alleen geld geven is geen hulpverlening. Daarom benadrukken we de noodzaak dat er ook begeleiding wordt gegeven.
  • Er worden alleen vergoedingen gegeven betreffende de eerste levensbehoeften. Hieronder verstaan we: huisvesting, voeding, kleding en nutsvoorzieningen. Kortom: Wat nodig is om een menswaardig bestaan te leiden.
  • Het gaat doorgaans om niet al te grote bedragen, die niet structureel van aard zijn.
  • Geen geld wordt verstrekt voor leningen, hypotheken, medische kosten, onderhoud woning of het aflossen van schulden.
  • Bijeen dreigende huisuitzetting of afsluiting van de nutsvoorzieningen heeft de penningmeester toestemming om direct geld over te maken naar de betrokken instantie.


Afhandeling

De voorzitter van het hulpfonds doet een eerste beoordeling en informeert bij de aanvrager naar de achtergronden, bijvoorbeeld naar de inkomenspositie van de cliënt of naar de activiteiten die worden ondernomen om de zelfstandigheid van de cliënt te bevorderen. Vervolgens mailt de voorzitter zijn advies door aan de andere leden van het bestuur, die dan hun mening geven. Op basis van ieders mening wordt een besluit genomen. Bij gecompliceerde hulpaanvragen wordt de betreffende casus in de bestuursvergadering besproken.

Wordt een aanvraag gehonoreerd, dan wordt het geld door de penningmeester overgemaakt op het bankrekeningnummer van de instelling. De aanvrager is verplicht het bedrag dat hij/zij heeft ontvangen te verantwoorden middels betalingsbewijzen.