Over het fonds

Het Hulpfonds Maatschappelijk werk richt zich op inwoners van Oostelijk West Friesland. Het betreft hier de gemeenten Koggenland, Opmeer, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland, Stede Broec en Hoorn. Er worden alleen vergoedingen gegeven voor aanvragen betreffende de eerste levensbehoeften. Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door beroepskrachten van de in de regio werkzame instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, door de in het werkgebied gevestigde diaconieën en parochiële caritas instellingen en door predikanten en pastores.

Bij de toekenning van middelen door het Hulpfonds wordt in beschouwing genomen of er sprake is van activiteiten van hulpverlening en/of cliënt, die gericht zijn op het herstellen van de zelfstandigheid van de cliënt.

De Stichting Hulpfonds Maatschappelijk Werk is een initiatief van de protestantse en rooms-katholieke kerken in het werkgebied. Het Hulpfonds wordt financieel gevoed door de diaconieën en Parochiële Charitas instellingen. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de diaconieën en PCI’s, aangevuld met mensen uit de maatschappelijke dienstverlening. Jaarlijks is er een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de in de regio werkzame instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en vertegenwoordigers van diaconieën en P.C.I.’s. Tijdens deze bijeenkomst legt het bestuur van het Hulpfonds verantwoording af van zijn werkzaamheden.

De Stichting Hulpfonds Maatschappelijk Werk werkt nauw samen met de Stichting Hulpverlening van de Westfriese Kerken, de diaconieën en de Parochiële Caritas Instellingen in Westfriesland. Als een aanvraag niet binnen het mandaat van het Hulpfonds valt, zoeken we met onze samenwerkingspartners naar oplossingen.